Zdarzają się chwile, kiedy [...] – Joseph Conrad – zeszyty

W obecnej chwili w 32 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Josepha Conrada.

Zdarzają się chwi­le, kiedy dusze wyz­wo­lone ze swych ciem­nych zasłon, płoną cu­downą wrażli­wością, która spra­wia, że cza­sem mil­cze­nie jest jaśniej­sze niż mo­wa.

cytat
zebrał 32 fiszki

Zeszyt Autorzy Cytaty.info
Wy­razis­te cytaty 

Zeszyt Ta­kie tam różne.
Cieka­we, in­spi­rujące, po­ruszające serce. 

Zeszyt for me 

Zeszyt miłe sercu
miłe sercu 

Zeszyt Prawdziwe

Zeszyt Wszystko&Nic
To, co jest sen­sem życia i nim nie jest... 

Zeszyt Kafoleonardozja
Myśli z różnych dzie­dzin życia. 

Zeszyt anywise 

Zeszyt ulubione 

Zeszyt ciekawe 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]