Zdarzają się chwile, kiedy [...] – Joseph Conrad – zeszyty

W obecnej chwili w 32 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Josepha Conrada.

Zdarzają się chwi­le, kiedy dusze wyz­wo­lone ze swych ciem­nych zasłon, płoną cu­downą wrażli­wością, która spra­wia, że cza­sem mil­cze­nie jest jaśniej­sze niż mo­wa.

cytat
zebrał 32 fiszki

Zeszyt Autorzy Cytaty.info
Wy­razis­te cytaty 

Zeszyt Ta­kie tam różne.
Cieka­we, in­spi­rujące, po­ruszające serce. 

Zeszyt for me 

Zeszyt miłe sercu
miłe sercu 

Zeszyt Prawdziwe

Zeszyt Wszystko&Nic
To, co jest sen­sem życia i nim nie jest... 

Zeszyt Kafoleonardozja
Myśli z różnych dzie­dzin życia. 

Zeszyt anywise 

Zeszyt ulubione 

Zeszyt ciekawe 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:23marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st to i li­liowo

dzisiaj, 12:11Korneliaa do­dał no­wy tek­st Powiedz właśnie dzi­siaj, że [...]

dzisiaj, 11:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 11:57Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 11:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tęsknota i cze­kanie

dzisiaj, 11:29Cropka sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 11:12Korneliaa sko­men­to­wał tek­st Są te­maty, które omi­jamy [...]

dzisiaj, 11:10Korneliaa sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:58Lila_ sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 10:50marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Sennik