Z cyklu (perły z [...] – sprajtka – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest sprajtka.

Rock z życia motyla

Z cyk­lu (perły z lamusa)

Po mo­jej stro­nie lus­tra wszys­tko wygląda jak­by inaczej
wszys­cy się mylą jak przestępcy w swoich zeznaniach
podążają nie swoją ścieżką do gra­ni­cy cudzej cier­pli­wości
by dojść do wniosków, ze nie is­tnieje­my bez cienia nadziei

Po mo­jej stro­nie lus­tra szu­ka się klucza w słowach
by niemoc mogła tra­fić do drzwi w moją ciem­ność
by wy­po­wie­dzieć niebu czar­nej no­cy dziurę i za­wyć
by żal strzas­kał ser­ce o swój na szyi psi łańcuch

Po mo­jej stro­nie lus­tra chcę liczyć na człowieka
by og­rom­nie mała chwi­la była jak rok dla mo­tyla
a pro­myk słońca nie załamy­wał w mętnych oczach
cza­su przet­rwa­nia , głodu wios­ny i życia co ucieka

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 stycznia 2019, 15:07

Zeszyt wiersze
ser­ce pisze naj­piękniej ... 

Zeszyt Lśnienie
Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kati75

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 23:17Aspers do­dał no­wy tek­st Nie na­leży ok­reślać życia [...]

wczoraj, 22:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:26Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:05yestem sko­men­to­wał tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

wczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Oprawić ob­raz w ra­my [...]