Z chorobą jest tak [...] – Éric-Emmanuel Schmitt – zeszyty

W obecnej chwili w 28 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Érica-Emmanuela Schmitta.

Z cho­robą jest tak jak ze śmier­cią. Jest fak­tem. Nie jest żadną karą.

cytat dnia z 16 listopada 2012 roku
zebrał 60 fiszek

Zeszyt zrobione
kocham cie 

Zeszyt Zeszyt.
Ulu­bione cytaty. 

Zeszyt Super
Piękne myśli 

Zeszyt *To Jes­tem Ja*
Tu­taj będą cy­taty, które odzwier­cied­lają moją dusze.... Mo­je Ja.... 

Zeszyt Krótka forma
myśli, afo­ryz­my, aneg­do­ty i cy­taty, które mi się spodobały. 

Zeszyt Wszystko&Nic
To, co jest sen­sem życia i nim nie jest... 

Zeszyt Hell.
Nic i wszystko 

Zeszyt Ulubione.
Są tu cy­taty, które mnie in­spi­rują ;) 

Zeszyt W do­mu mo­jej duszy
Dla myśli, które we mnie zamieszkały. 

Zeszyt wielcy
Sztu­ka i seks to mają wspólne­go, że sta­no­wią sub­li­mację twórczej ener­gii. Dla­te­go też wy­my­kają się hierarchizacji. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]