Z chorobą jest tak [...] – Éric-Emmanuel Schmitt – zeszyty

W obecnej chwili w 28 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Érica-Emmanuela Schmitta.

Z cho­robą jest tak jak ze śmier­cią. Jest fak­tem. Nie jest żadną karą.

cytat dnia z 16 listopada 2012 roku
zebrał 60 fiszek

Zeszyt zrobione
kocham cie 

Zeszyt Zeszyt.
Ulu­bione cytaty. 

Zeszyt Super
Piękne myśli 

Zeszyt *To Jes­tem Ja*
Tu­taj będą cy­taty, które odzwier­cied­lają moją dusze.... Mo­je Ja.... 

Zeszyt Krótka forma
myśli, afo­ryz­my, aneg­do­ty i cy­taty, które mi się spodobały. 

Zeszyt Wszystko&Nic
To, co jest sen­sem życia i nim nie jest... 

Zeszyt Hell.
Nic i wszystko 

Zeszyt Ulubione.
Są tu cy­taty, które mnie in­spi­rują ;) 

Zeszyt W do­mu mo­jej duszy
Dla myśli, które we mnie zamieszkały. 

Zeszyt wielcy
Sztu­ka i seks to mają wspólne­go, że sta­no­wią sub­li­mację twórczej ener­gii. Dla­te­go też wy­my­kają się hierarchizacji. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony