Zawsze będziesz tylko mój, [...] – shadeex – zeszyty

W obecnej chwili w 23 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest shadeex.

Zaw­sze będziesz tyl­ko mój, w każdym miej­scu na mo­jej skórze, tętniąc w żyłach za­nurzasz mnie w miłość. Dla ciebie będę biegać bo­so po słońcu, pląsać w świet­le księżyca, kocha­ny. Na­wet, gdy­byś nie zais­tniał, w la­biryn­cie twoich dłoni znajdę cię.

myśl
zebrała 69 fiszek • 23 stycznia 2013, 01:46

Zeszyt Słysza­ne ser­cem, nie uszami
Cy­taty po­magające wy­razić to co czuję 

Zeszyt Miłość 

Zeszyt Gry­ziemy z bólu ręce, umiera­my z miłości.
An­ti­dotum w zat­ru­ciu miłosną trucizną..´ 

Zeszyt Ko­bieta o mężczyźnie
Myśli 

Zeszyt Miłość
blas­ki i cienie 

Zeszyt Wyjątkowe
Do za­pisa­nia w pamięci. 

Zeszyt Z życia wzięte
Sny, marze­nia, życie 

Zeszyt Znalezione
Cieka­we, refleksyjne 

Zeszyt Myśli
nieprzypadkowe 

Zeszyt Myśli, aforyzmy
Jak myślą inni 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szantil

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

dzisiaj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

dzisiaj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 19:44yestem sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 19:43yestem sko­men­to­wał tek­st Bardziej niż miłości pot­rze­ba [...]

dzisiaj, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Kto szu­ka miłości, ten [...]