Zawsze będziesz tylko mój, [...] – shadeex – zeszyty

W obecnej chwili w 23 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest shadeex.

Zaw­sze będziesz tyl­ko mój, w każdym miej­scu na mo­jej skórze, tętniąc w żyłach za­nurzasz mnie w miłość. Dla ciebie będę biegać bo­so po słońcu, pląsać w świet­le księżyca, kocha­ny. Na­wet, gdy­byś nie zais­tniał, w la­biryn­cie twoich dłoni znajdę cię.

myśl
zebrała 69 fiszek • 23 stycznia 2013, 01:46

Zeszyt Słysza­ne ser­cem, nie uszami
Cy­taty po­magające wy­razić to co czuję 

Zeszyt Miłość 

Zeszyt Gry­ziemy z bólu ręce, umiera­my z miłości.
An­ti­dotum w zat­ru­ciu miłosną trucizną..´ 

Zeszyt Ko­bieta o mężczyźnie
Myśli 

Zeszyt Miłość
blas­ki i cienie 

Zeszyt Wyjątkowe
Do za­pisa­nia w pamięci. 

Zeszyt Z życia wzięte
Sny, marze­nia, życie 

Zeszyt Znalezione
Cieka­we, refleksyjne 

Zeszyt Myśli
nieprzypadkowe 

Zeszyt Myśli, aforyzmy
Jak myślą inni 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szantil

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 21:34Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Może to, co w [...]

wczoraj, 21:23Przegrany Zwy­cięzca sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

wczoraj, 20:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Logicznym jest, że pra­cuje­my [...]

wczoraj, 20:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:13fyrfle do­dał no­wy tek­st Próbując nie gar­dzić

wczoraj, 20:08finezja do­dał no­wy tek­st Czasami życie toczy się [...]

wczoraj, 19:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 19:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczarowanie drugą osobą jest [...]

wczoraj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczy, które kochają, pat­rzą [...]