Zatracam się w odbiciu [...] – shadeex – zeszyty

W obecnej chwili w 18 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest shadeex.

Zat­ra­cam się w od­bi­ciu twoich oczu kocha­ny, jes­tem ty­siącem myśli , od warg po kres spoj­rzeń, mam ciebie pod skórą i w sza­rych komórkach mo­jego świata. Łapiesz mnie w sieć twoich py­tań, a ja znam tyl­ko jedną od­po­wiedź, kocham, kiedy płoniesz mi w źre­nicach.

myśl
zebrała 72 fiszki • 22 stycznia 2013, 20:29

Zeszyt Miłość 

Zeszyt Ko­bieta o mężczyźnie
Myśli 

Zeszyt Wyjątkowe
Do za­pisa­nia w pamięci. 

Zeszyt Myśli
nieprzypadkowe 

Zeszyt Myśli
Naj­piękniej­sze myśli 

Zeszyt Myśli, aforyzmy
z in­ne­go wymiaru 

Zeszyt Złote Myśli
myśli przez duże M 

Zeszyt Słowa
War­to tu wrócić. 

Zeszyt Uczucia
Me­lodie miłości 

Zeszyt Ci co umieją pisać
Chi­li wiersze 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Boucharde

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 22:03oszi3 do­dał no­wy tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

dzisiaj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

dzisiaj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

dzisiaj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 19:44yestem sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 19:43yestem sko­men­to­wał tek­st Bardziej niż miłości pot­rze­ba [...]