Zatopiony wciąż w twych [...] – szpiek – zeszyty

W obecnej chwili w 6 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest szpiek.

Kolejny banalny wierszyk o miłości

Za­topiony wciąż w twych oczu diament
Od­cięty od ciepła Twych dłoni
Wle­wam tęsknotę w pióro za­miast atrament
Bo ona przed za­pom­nieniem Cię chro­ni

My, choć w różnych światach zagubieni
Zna­leźliśmy wytęsknione zro­zumienie
Ki­lomet­ra­mi od­ległości rozdzieleni
Czu­liśmy naszych dłoni drżenie

Wpat­rując się w Two­je źrenice
Znaj­do­wałem w nich od­po­wie­dzi
Na py­tania i tajemnice
Co za zwier­ciadłem duszy siedzi

Dziś in­ne oczy Twych źre­nic szukają
By czer­pać z bo­gac­twa Twej duszy
Bi­cia Twe­go ser­ca słuchają
Z da­leka już nie mo­je uszy

Może tam zna­lazłaś schro­nienie
Od ludzkiego zim­na i strachu
Za trud­ne jest mi zro­zumienie
Cze­mu mnie lęk trzy­ma w tym szachu

Przy nim będziesz cie­szyć się słońcem
Za ciem­nych chmur, po la­tach burzy
Tu ciężko związać ko­niec z końcem
Co wy­budu­je, to los zburzy

I wbrew ry­cer­skiej spe­cyfi­ce
Za­miast z werwą osiodłać ko­nie
Do wal­ki opuścić przyłbi­ce
Biorę to owe pióro w dłonie

I pisząc mo­zol­nie te słowa
Swe ser­ce ry­mami pocieszam
Wiem już co się za ni­mi chowa
Bo strach z nadzieją mieszam

Bo cóż jest ta­ki mężczyz­na wart
Od­dając swe­go ser­ca pa­ni
Ar­gu­ment sil­ny jak do­mek z kart
Że je­go miłość tyl­ko ra­ni

wiersz
zebrał 19 fiszek • 17 marca 2013, 11:17

Zeszyt B.E.I.M
Pamięta... 

Zeszyt magiczne... 

Zeszyt Ut­wo­ry wybrane
Poezja 

Zeszyt Najwspanialsze
Piękne wier­sze, myśli itp. 

Zeszyt ulubione
wier­sze,myśli ,afo­ryz­my na 6+ 

Zeszyt Wiersze.
Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za przecinkiem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 21:34Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]