Zatopiony wciąż w twych [...] – szpiek – zeszyty

W obecnej chwili w 6 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest szpiek.

Kolejny banalny wierszyk o miłości

Za­topiony wciąż w twych oczu diament
Od­cięty od ciepła Twych dłoni
Wle­wam tęsknotę w pióro za­miast atrament
Bo ona przed za­pom­nieniem Cię chro­ni

My, choć w różnych światach zagubieni
Zna­leźliśmy wytęsknione zro­zumienie
Ki­lomet­ra­mi od­ległości rozdzieleni
Czu­liśmy naszych dłoni drżenie

Wpat­rując się w Two­je źrenice
Znaj­do­wałem w nich od­po­wie­dzi
Na py­tania i tajemnice
Co za zwier­ciadłem duszy siedzi

Dziś in­ne oczy Twych źre­nic szukają
By czer­pać z bo­gac­twa Twej duszy
Bi­cia Twe­go ser­ca słuchają
Z da­leka już nie mo­je uszy

Może tam zna­lazłaś schro­nienie
Od ludzkiego zim­na i strachu
Za trud­ne jest mi zro­zumienie
Cze­mu mnie lęk trzy­ma w tym szachu

Przy nim będziesz cie­szyć się słońcem
Za ciem­nych chmur, po la­tach burzy
Tu ciężko związać ko­niec z końcem
Co wy­budu­je, to los zburzy

I wbrew ry­cer­skiej spe­cyfi­ce
Za­miast z werwą osiodłać ko­nie
Do wal­ki opuścić przyłbi­ce
Biorę to owe pióro w dłonie

I pisząc mo­zol­nie te słowa
Swe ser­ce ry­mami pocieszam
Wiem już co się za ni­mi chowa
Bo strach z nadzieją mieszam

Bo cóż jest ta­ki mężczyz­na wart
Od­dając swe­go ser­ca pa­ni
Ar­gu­ment sil­ny jak do­mek z kart
Że je­go miłość tyl­ko ra­ni

wiersz
zebrał 19 fiszek • 17 marca 2013, 11:17

Zeszyt B.E.I.M
Pamięta... 

Zeszyt magiczne... 

Zeszyt Ut­wo­ry wybrane
Poezja 

Zeszyt Najwspanialsze
Piękne wier­sze, myśli itp. 

Zeszyt ulubione
wier­sze,myśli ,afo­ryz­my na 6+ 

Zeszyt Wiersze.
Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za przecinkiem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 05:51Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Dobre Śniada­nie

dzisiaj, 03:49Moon G do­dał no­wy tek­st Dobre Śniada­nie

dzisiaj, 01:15yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą sztuką jest, nau­czyć [...]

dzisiaj, 01:12yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st I uśmie­cham się na [...]

dzisiaj, 00:33yestem sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.  

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 00:11Naja sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.