zastanawiajac sie czy za [...] – michaśka – zeszyty

W obecnej chwili w 13 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest michaśka.

zas­ta­nawiajac sie czy za nim tes­knie, stwier­dzi­lam, ze ja pra­wie go nie znam, wiec za czym mam tes­knic.? wiem, ja­ki ma ko­lor oczu, jak sie us­mie­cha, jak do­tyka, ja­ki za­pach ma je­go sko­ra.. wiem, ze nie pi­ja ka­wy, ze wo­li her­ba­te zim­na niz ciep­la, ze chce stu­diowac po­lito­logie, wiem ze ro­bi swiet­ne obiady i ze ma nies­po­koj­ny sen.. wiem ja­ka ma bar­we glo­su i jak pat­rzy gdy mo­wi 'jes­tes piek­na'..
to nie wiele.. ale tak. tes­knie.. tes­knie cho­ler­nie, bo juz nig­dy nie pos­ma­kuje te­go szczes­cia, a to co mi po­zos­ta­lo to tyl­ko tes­knic. kaz­de wspom­nienie o tym po­wodu­je us­miech, ale i lzy..zy­je glu­pia nadzieja, ze mo­ze jeszcze kiedys spot­kam go przy­pad­kiem na uli­cy i bedzie mi da­ne jeszcze raz na niego spoj­rzec, mi­mo, ze mam ta swiado­mosc, ze on od­wro­cil­by wzrok i przeszedl bo­kiem..

myśl
zebrała 23 fiszki • 1 grudnia 2009, 15:55

Zeszyt Myśli
o wszys­tkim i o niczym.. 

Zeszyt cy­taty i mysli...
słowa ludzi które są dla mnie ważne i chce aby zos­tały ze mną już na zawsze 

Zeszyt smut­ne .. 

Zeszyt śliczne. 

Zeszyt Najlepsze
... 

Zeszyt ważne 

Zeszyt najj ; ]] 

Zeszyt Wasze "mo­je" myśli
... 

Zeszyt Niepowtarzalne
Myśli do których z wielką przy­jem­nością powracam. 

Zeszyt Kiedy w grę wchodzi dru­ga oso­ba .
Tu mo­je ulu­bione cy­taty o tym ko­go kocha­liśmy, kocha­my lub też ko­go jeszcze po­kocha­my. Myśli dla tych co za­pom­nieli co to znaczy kochać, al­bo tych, których miłość zwiodła, którzy zos­ta­li oszu­kani.
Bo miłość to zbyt wieloz­naczne słowo. ! 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Pauletta_92

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]