29 marca 2017 roku, godz. 00:28

kata.strofa

zapomniałam że być
to tak jakby oddać siebie
w cudze ręce

w tym teatrze

jestem śmiercią
umieram zawsze w trzecim akcie