Zapominamy, że życie jest [...] – Éric-Emmanuel Schmitt – zeszyty

W obecnej chwili w 119 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Érica-Emmanuela Schmitta.

Za­pomi­namy, że życie jest kruche, de­likat­ne, że nie trwa wie­cznie. Zacho­wuje­my się wszys­cy, jak byśmy by­li nieśmier­telni.

cytat dnia z 24 marca 2013 roku
zebrał 164 fiszki

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt Mądrości życiowe
Jes­tem mądra al­bo­wiem najmądrzej­szy ten, który wie cze­go nie wie, a ja wiem, że nic nie wiem :) 

Zeszyt zrobione
kocham cie 

Zeszyt pier­wszy zeszyt
Kto wie ten wie 

Zeszyt Nekosiowe

Zeszyt życie
Cytaty 

Zeszyt vanilia.
ko­lory nieba, roz­darte­go krzy­kiem, chaos w harmonii. 

Zeszyt Interessante
Le co­se bel­le e brutte 

Zeszyt m o j e
kocham :3 

Zeszyt ON... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]