Zapominamy, że życie jest [...] – Éric-Emmanuel Schmitt – zeszyty

W obecnej chwili w 119 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Érica-Emmanuela Schmitta.

Za­pomi­namy, że życie jest kruche, de­likat­ne, że nie trwa wie­cznie. Zacho­wuje­my się wszys­cy, jak byśmy by­li nieśmier­telni.

cytat dnia z 24 marca 2013 roku
zebrał 164 fiszki

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt Mądrości życiowe
Jes­tem mądra al­bo­wiem najmądrzej­szy ten, który wie cze­go nie wie, a ja wiem, że nic nie wiem :) 

Zeszyt zrobione
kocham cie 

Zeszyt pier­wszy zeszyt
Kto wie ten wie 

Zeszyt Nekosiowe

Zeszyt życie
Cytaty 

Zeszyt vanilia.
ko­lory nieba, roz­darte­go krzy­kiem, chaos w harmonii. 

Zeszyt Interessante
Le co­se bel­le e brutte 

Zeszyt m o j e
kocham :3 

Zeszyt ON... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]