Zapominamy, że życie jest [...] – Éric-Emmanuel Schmitt – zeszyty

W obecnej chwili w 119 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Érica-Emmanuela Schmitta.

Za­pomi­namy, że życie jest kruche, de­likat­ne, że nie trwa wie­cznie. Zacho­wuje­my się wszys­cy, jak byśmy by­li nieśmier­telni.

cytat dnia z 24 marca 2013 roku
zebrał 164 fiszki

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt Mądrości życiowe
Jes­tem mądra al­bo­wiem najmądrzej­szy ten, który wie cze­go nie wie, a ja wiem, że nic nie wiem :) 

Zeszyt zrobione
kocham cie 

Zeszyt pier­wszy zeszyt
Kto wie ten wie 

Zeszyt Nekosiowe

Zeszyt życie
Cytaty 

Zeszyt vanilia.
ko­lory nieba, roz­darte­go krzy­kiem, chaos w harmonii. 

Zeszyt Interessante
Le co­se bel­le e brutte 

Zeszyt m o j e
kocham :3 

Zeszyt ON... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:38Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st https://m.facebook.com/321Nero

wczoraj, 23:11Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Super

wczoraj, 20:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

wczoraj, 19:40finezja sko­men­to­wał tek­st Jesiennie już

wczoraj, 19:28Cambel do­dał no­wy tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

wczoraj, 19:05fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 17:50Kedar do­dał no­wy tek­st Widzisz cza­sami białego króliczka [...]

wczoraj, 15:57oszi3 do­dał no­wy tek­st Im jes­tem głup­szy, tym [...]

wczoraj, 15:56oszi3 do­dał no­wy tek­st Władze nad światem ma [...]