Zapominamy, że życie jest [...] – Éric-Emmanuel Schmitt – zeszyty

W obecnej chwili w 119 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Érica-Emmanuela Schmitta.

Za­pomi­namy, że życie jest kruche, de­likat­ne, że nie trwa wie­cznie. Zacho­wuje­my się wszys­cy, jak byśmy by­li nieśmier­telni.

cytat dnia z 24 marca 2013 roku
zebrał 164 fiszki

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt Mądrości życiowe
Jes­tem mądra al­bo­wiem najmądrzej­szy ten, który wie cze­go nie wie, a ja wiem, że nic nie wiem :) 

Zeszyt zrobione
kocham cie 

Zeszyt pier­wszy zeszyt
Kto wie ten wie 

Zeszyt Nekosiowe

Zeszyt życie
Cytaty 

Zeszyt vanilia.
ko­lory nieba, roz­darte­go krzy­kiem, chaos w harmonii. 

Zeszyt Interessante
Le co­se bel­le e brutte 

Zeszyt m o j e
kocham :3 

Zeszyt ON... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:15Raspberry do­dał no­wy tek­st Są chwi­le gdy by­cie [...]

wczoraj, 23:50MyArczi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:24Logos sko­men­to­wał tek­st Grzech to psycho­za, a [...]

wczoraj, 23:22yestem sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

wczoraj, 22:43szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:28Smurf007 do­dał no­wy tek­st gasnę z nadzieją że roz­palę [...]

wczoraj, 22:23Logos do­dał no­wy tek­st Na chwilę obecną nie [...]

wczoraj, 22:10onejka sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

wczoraj, 22:00onejka sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

wczoraj, 21:45Logos do­dał no­wy tek­st Oczami to człowiek wszys­tko [...]