Zapominamy, że życie jest [...] – Éric-Emmanuel Schmitt – zeszyty

W obecnej chwili w 119 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Érica-Emmanuela Schmitta.

Za­pomi­namy, że życie jest kruche, de­likat­ne, że nie trwa wie­cznie. Zacho­wuje­my się wszys­cy, jak byśmy by­li nieśmier­telni.

cytat dnia z 24 marca 2013 roku
zebrał 164 fiszki

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt Mądrości życiowe
Jes­tem mądra al­bo­wiem najmądrzej­szy ten, który wie cze­go nie wie, a ja wiem, że nic nie wiem :) 

Zeszyt zrobione
kocham cie 

Zeszyt pier­wszy zeszyt
Kto wie ten wie 

Zeszyt Nekosiowe

Zeszyt życie
Cytaty 

Zeszyt vanilia.
ko­lory nieba, roz­darte­go krzy­kiem, chaos w harmonii. 

Zeszyt Interessante
Le co­se bel­le e brutte 

Zeszyt m o j e
kocham :3 

Zeszyt ON... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 15:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 13:35Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Ta bez­silność, która karze [...]

dzisiaj, 13:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 13:31.Rodia sko­men­to­wał tek­st mąż zaufa­nia

dzisiaj, 13:30.Rodia sko­men­to­wał tek­st Obietnica

dzisiaj, 13:27carolyna sko­men­to­wał tek­st Obietnica

dzisiaj, 13:26carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 12:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st życie jak w ka­lej­dosko­pie

dzisiaj, 10:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 10:45$$ ma­ny wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2