Zanim wypowiesz krzywdzące Ją [...] – pecoranera – zeszyty

W obecnej chwili w 3 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest pecoranera.

Za­nim wy­powiesz krzyw­dzące Ją słowa,
Których prze­cież nie cofniesz,
Pamiętaj
Jej mat­czy­na miłość wy­baczy i zak­ry­je Twój grzech
Ale Ty będziesz mu­siał żyć z tym do końca swych dni

myśl
zebrała 32 fiszki • 22 grudnia 2010, 19:33

Zeszyt To, co mnie dotyka...
blis­kie sercu 

Zeszyt War­te pamięci... 

Zeszyt Idę Swoją Drogą ...
Idę Swoją Drogą a Ludzie niech mówią co chcą^^ 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pecoranera

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga

wczoraj, 22:58Ta,heh do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, [...]

wczoraj, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń