11 lipca 2019 roku, godz. 12:15

Zaniedbywane rany zawsze ropieją.