Zamiast gromadzić marzenia weźmy [...] – Hiipyy – zeszyty

W obecnej chwili w 5 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Hiipyy.

Za­miast gro­madzić marze­nia weźmy się do ro­boty i zacznij­my je reali­zować.

myśl
zebrała 34 fiszki • 28 marca 2011, 17:53

Zeszyt na moc­ny rozum
myśli i aforyzmy 

Zeszyt :) 

Zeszyt Cud każde­go dnia .
Mu­simy go sa­mi dos­trzec.
To czy się zdarzy za­leży od nas, gdy w niego uwie­rzy­my, będziemy chcieli go współtworzyć i po pros­tu dos­trze­gać w każdej na­wet naj­mniej­szej sprawie. 

Zeszyt po­zytyw­na ener­gia :) 

Zeszyt Marzenia.
Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zestarzały. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
G H I
Aktywność

dzisiaj, 00:15Raspberry do­dał no­wy tek­st Są chwi­le gdy by­cie [...]

wczoraj, 23:50MyArczi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:24Logos sko­men­to­wał tek­st Grzech to psycho­za, a [...]

wczoraj, 23:22yestem sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

wczoraj, 22:43szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:28Smurf007 do­dał no­wy tek­st gasnę z nadzieją że roz­palę [...]

wczoraj, 22:23Logos do­dał no­wy tek­st Na chwilę obecną nie [...]

wczoraj, 22:10onejka sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

wczoraj, 22:00onejka sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

wczoraj, 21:45Logos do­dał no­wy tek­st Oczami to człowiek wszys­tko [...]