Zamiast gromadzić marzenia weźmy [...] – Hiipyy – zeszyty

W obecnej chwili w 5 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Hiipyy.

Za­miast gro­madzić marze­nia weźmy się do ro­boty i zacznij­my je reali­zować.

myśl
zebrała 34 fiszki • 28 marca 2011, 17:53

Zeszyt na moc­ny rozum
myśli i aforyzmy 

Zeszyt :) 

Zeszyt Cud każde­go dnia .
Mu­simy go sa­mi dos­trzec.
To czy się zdarzy za­leży od nas, gdy w niego uwie­rzy­my, będziemy chcieli go współtworzyć i po pros­tu dos­trze­gać w każdej na­wet naj­mniej­szej sprawie. 

Zeszyt po­zytyw­na ener­gia :) 

Zeszyt Marzenia.
Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zestarzały. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
G H I
Aktywność

dzisiaj, 07:46zofija sko­men­to­wał tek­st W moim życiu jak [...]

dzisiaj, 07:24silvershadow sko­men­to­wał tek­st Przed i po­budze­nie

dzisiaj, 06:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

dzisiaj, 06:48fyrfle do­dał no­wy tek­st TATUŚ

dzisiaj, 06:29giulietka sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć

dzisiaj, 06:16cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Przed i po­budze­nie

dzisiaj, 02:14Moon G do­dał no­wy tek­st Mersiles

wczoraj, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć