Żal, smutek, rozgoryczenie To chleb [...] – Pokus – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Pokus.

W pogoni za dobrobytem

Żal, smu­tek, rozgoryczenie
To chleb codzien­ny wielu ludzi
Nikt nie jest w sta­nie te­go zmienić
Nikt szczęscia w ludziach nie obudzi

Jes­teśmy dum­ni z Pol­skiej ziemi
My - to pat­rioci te­go kraju
Ktoś chce to zniszczyć al­bo zmienić
Bied­nych do piekła - bo­gaci do raju

Tyl­ko nieliczni wspiera­ni przez innych,
Tyl­ko - dąze­nie przez młodych do celu
Tyl­ko - szu­kanie win­nych i nie winnych
A ma­my prze­cież dob­rych ludzi tak wielu

Przed na­mi szkoła i długie życie
Pracą dla kra­ju i sa­mego siebie
Chce­my żyć god­nie i w dobrobycie
I widzieć tyl­ko słońce na niebie.

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 lutego 2011, 15:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pokus

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga

wczoraj, 22:58Ta,heh do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, [...]

wczoraj, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń