Zakrywasz usta jak matka [...] – Abe cadło – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Abe cadło.

* * *

Zak­ry­wasz us­ta jak mat­ka te­go chłop­ca spod "trójki"
gdy idzie zro­bić za­kupy, na kreskę pod oczy­ma i dziura­we rajstopy,
w których trzy­ma drob­ne, hałasują na klat­ce, stłumiony krzyk pięści przy­piera do ściany,
a gardło pożera wszys­tkie po­ciągi z oko­licy, które wie­czo­rami pełzną pod ok­na blokowiska.

Zza spuchniętej war­gi mogłabym zo­baczyć czy­tane daw­no te­mu książki,
na których po­cięłaś język, na os­trych krawędziach życia,
za każdym, przy­pad­ko­wym ra­zem

wtu­lona na mo­ment w be­zimien­ne prześcieradło i za­pach ta­niej perfumy.
Ten świat jest dla mnie do­niczką, ka­wałkiem obieca­nej przez gru­be ry­by ziemi,
po­dob­no żyz­nej i urodzaj­nej, prze­cież wy­ras­tałam na jej grun­cie jak tle obrazu
z sińca­mi na niebie, po zmro­ku i bla­dym światłem za dnia, które bało się wchodzić
do pokoju.

W fut­ry­nie drzwi ut­knęły słowa, przyt­rzaśnięte pod­muchem złości.
Wciąż je widzę, jak brzęczą, wi­dać to na szy­bie, na zasłonach i sta­rym dywanie,
które­go pla­my pat­rzą na mnie szy­der­czo al­bo z politowaniem.

Mo­je pal­ce wras­tają w podłogę jak korze­nie drze­wa,
opa­dam z liści, sucha, wiot­ka pok­ra­ka dla której miotła jest matką,
sprze­daną za rozum.

W końcu nie wyt­rzy­małam, ścięło mnie z nóg.
Już nie muszę się oba­wiać każde­go kroku.

Te­raz mnie po pros­tu po­niosą
jak echo

wiersz • 14 kwietnia 2019, 12:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:52eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Wcale nie chodzi o [...]