Bo o to w [...] – eyesOFsoul – zeszyty

W obecnej chwili w 14 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest eyesOFsoul.

Bo o to w tym wszys­tkim chodzi... żeby w życiu być trochę le­karzem, który po­wie, że zro­biliśmy wszys­tko, co w naszej mo­cy. I mi­mo, że cza­sem się nie uda i przeg­ra­my, to sa­mi przed sobą możemy przyz­nać, że próbo­waliśmy. Po pros­tu próbo­waliśmy.

myśl
zebrała 26 fiszek • 22 maja 2013, 12:19

Zeszyt zeszyt1
ana­liza po­danych tzw. ''złotych myśli'' 

Zeszyt Słysza­ne ser­cem, nie uszami
Cy­taty po­magające wy­razić to co czuję 

Zeszyt Cytaty
ulubione. 

Zeszyt Moje...
dogłębne, ... 

Zeszyt Blis­kie mo­jej osobie. 

Zeszyt ulubione
je­den worek 

Zeszyt Dające do myślenia 

Zeszyt Dyskusyjne 

Zeszyt Myśli.
Każda myśl ma swoją wartość. 

Zeszyt Ut­wo­ry wybrane
Poezja 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 09:45CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st * * * uwiel­biam ciche [...]

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność