W życiu czasami przydałyby [...] – M44G – zeszyty

W obecnej chwili w 7 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest M44G.

W życiu cza­sami przy­dałyby się mos­ty zwodzo­ne…

myśl
zebrała 24 fiszki • 21 lipca 2012, 14:22

Zeszyt Przemyślenia
Cy­taty różnych autorów, które pop­rzez swoją wnik­li­wość, głębię lub po pros­tu hu­mor, skłaniają człowieka do prze­myśle­nia pew­nych spraw. 

Zeszyt Oca­lić od zapomnienia
by nie um­knęło w tłoku myśli 

Zeszyt Co Two­je to mo­je.. co Mo­je to nasze
wszys­tko i nic.. 

Zeszyt Myśli.
Każda myśl ma swoją wartość. 

Zeszyt wykaligrafowane
na moim sercu
złotym tuszem samotności... 

Zeszyt Cieka­we cytaty
;p 

Zeszyt In­ne myśli.
... a jed­nak mówią do mnie... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:01PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Serce to pes­tka wyob­raźni