(...) Wzrok jej powędrował [...] – Cicha09 – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Cicha09.

Ona

"(...) Wzrok jej powędro­wał na je­go pal­ce u rąk, które zręcznie op­la­tały jej nad­gar­stek u pra­wej ręki. Czuła jak zsu­wa się z krawędzi łóżka i z lek­ka opa­da na je­go ciele. Jej oczy wciąż wpat­rzo­ne w je­go, wychwy­tywały naj­ważniej­sze ges­ty, słowa szep­tem wy­powiada­ne. Czuła je­go od­dech na swoich oboj­czy­kach, prze­mie­szczający się wyżej... na­wet nie zda­wał so­bie spra­wy ile ra­zy dreszcze przeszły jej całe ciało nie przes­tając ani na mo­ment. Sy­ciła ser­ce zagłębiając się w je­go oczy. Kar­miła sprag­nione bla­de po­liczka sma­kiem je­go ust, pieściła doj­rzałe uczu­cie słysząc 'kocham Cię' (...)"

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 28 lipca 2011, 21:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cicha09

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 16:39karciawiersze do­dał no­wy tek­st Jak miałabym udo­wod­nić swoją [...]

dzisiaj, 14:12fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pewna jew­riej­ka pod Sztok­chol­mem Wy­pełniła [...]

dzisiaj, 14:03carolyna sko­men­to­wał tek­st NIż

dzisiaj, 14:02carolyna sko­men­to­wał tek­st jesteś je­dyna w moim rodza­ju zbyt [...]

dzisiaj, 14:01carolyna do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 13:44carolyna sko­men­to­wał tek­st człowiek ma wolną [...]

dzisiaj, 11:45Przemysław_Kopciał do­dał no­wy tek­st Minął rok, gdy za­padł [...]

dzisiaj, 10:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st 30 czer­wca?

dzisiaj, 10:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Listopad z ma­ciej­ki ut­ka­ny [...]

dzisiaj, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]