Wystarczy pleść jakieś głupstwa, [...] – Jerome David Salinger – zeszyty

W obecnej chwili w 5 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst J. D. Salingera.

Wys­tar­czy pleść ja­kieś głup­stwa, których nikt nie może zro­zumieć, a ludzie zro­bią wszys­tko, cze­go od nich zażądasz.

cytat
zebrał 4 fiszki

Zeszyt precious
a ca­su ad casum 

Zeszyt As­połeczne usposobienie.
Po prostu-ja. 

Zeszyt Mo­ja wyobraźnia.
Mo­ja wyobraźnia. 

Zeszyt Słowa-zaklęcia.
Wyjątko­we słowa, które zap­rzątnęły umysł, chwy­ciły ser­ce, za­leczyły tros­ki i przy­wołały uśmiech, pchnęły do za­dumy i na­dały sens. 

Zeszyt Ulubione
zu­pełnie jak w tytule 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej