Wystarczy pleść jakieś głupstwa, [...] – Jerome David Salinger – zeszyty

W obecnej chwili w 5 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst J. D. Salingera.

Wys­tar­czy pleść ja­kieś głup­stwa, których nikt nie może zro­zumieć, a ludzie zro­bią wszys­tko, cze­go od nich zażądasz.

cytat
zebrał 4 fiszki

Zeszyt precious
a ca­su ad casum 

Zeszyt As­połeczne usposobienie.
Po prostu-ja. 

Zeszyt Mo­ja wyobraźnia.
Mo­ja wyobraźnia. 

Zeszyt Słowa-zaklęcia.
Wyjątko­we słowa, które zap­rzątnęły umysł, chwy­ciły ser­ce, za­leczyły tros­ki i przy­wołały uśmiech, pchnęły do za­dumy i na­dały sens. 

Zeszyt Ulubione
zu­pełnie jak w tytule 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

dzisiaj, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 10:25fyrfle do­dał no­wy tek­st WINNI(recenzja fil­mu)

dzisiaj, 09:52RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

dzisiaj, 09:26fyrfle do­dał no­wy tek­st GRUDZIEŃ

dzisiaj, 09:13onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 08:43Mystery_girl do­dał no­wy tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 05:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]