Wtulić się w nieistnienie tak [...] – aforystokrata – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest aforystokrata.

Ostatnie namaszczenie

Wtu­lić się w nieistnienie
tak by o cały do­tyk no­cy
stać się mniej samotnym
uleczyć pa­mięć zapomnieniem
by znów stać się poczętym niemowlęciem
w ni­cości mat­czy­nym łonie
po­korą cze­kania na wszystko
niczym zmartwychwstania
cze­kać na przezroczystość
w czystą nieobecność
ob­lec ciało umarłych dni
całunem nadziei bielszym
niż twarz no­wo na­rodzo­nej śmierci
dro­gi rozwęźlić w nies­ka­lanej przestrzeni
os­tatniej samotności
i stać się hos­tią księżyca
niknącą w zgłod­niałych światła
objęciach ciemności
zgrzeszyć os­tatni raz
niecier­pli­wym oddechem
i otu­lić się milczeniem
w niewinność
os­tatnim na­maszcze­niem
odchodzących
ciszą.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 maja 2019, 23:11

Zeszyt Li­terac­ki Bar Życia
drin­ki przednie 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 17:31oszi3 do­dał no­wy tek­st Świat jest ma­terial­ny, ale [...]

dzisiaj, 16:41oszi3 do­dał no­wy tek­st Bardziej niż te­go, że [...]

dzisiaj, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st padnięty z wrażenia

dzisiaj, 15:22.Rodia sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

dzisiaj, 15:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:54E.H. sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:23truman do­dał no­wy tek­st pociecha

dzisiaj, 11:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.  

dzisiaj, 11:47fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzydzies­te piąte