Wtulić się w nieistnienie tak [...] – aforystokrata – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest aforystokrata.

Ostatnie namaszczenie

Wtu­lić się w nieistnienie
tak by o cały do­tyk no­cy
stać się mniej samotnym
uleczyć pa­mięć zapomnieniem
by znów stać się poczętym niemowlęciem
w ni­cości mat­czy­nym łonie
po­korą cze­kania na wszystko
niczym zmartwychwstania
cze­kać na przezroczystość
w czystą nieobecność
ob­lec ciało umarłych dni
całunem nadziei bielszym
niż twarz no­wo na­rodzo­nej śmierci
dro­gi rozwęźlić w nies­ka­lanej przestrzeni
os­tatniej samotności
i stać się hos­tią księżyca
niknącą w zgłod­niałych światła
objęciach ciemności
zgrzeszyć os­tatni raz
niecier­pli­wym oddechem
i otu­lić się milczeniem
w niewinność
os­tatnim na­maszcze­niem
odchodzących
ciszą.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 maja 2019, 23:11

Zeszyt Li­terac­ki Bar Życia
drin­ki przednie 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 11:10PetroBlues sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

dzisiaj, 10:54Niusza do­dał no­wy tek­st Jeżeli życie jest sztuką [...]

dzisiaj, 10:49Niusza do­dał no­wy tek­st Nie każdy ho­mosek­sualis­ta to [...]

dzisiaj, 10:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 10:20ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 10:17ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 10:15ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:03Niusza sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 09:25Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 09:23Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***