W tęsknocie i pragnieniu [...] – unique. – zeszyty

W obecnej chwili w 5 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest unique..

W tęskno­cie i prag­nieniu było coś bez­sprzecznie pięknego.
Nasza 'lo­ve sto­ry' nie przes­tała być dos­ko­nała, bo­wiem nie zaz­nała spełnienia...

myśl
zebrała 90 fiszek • 3 czerwca 2010, 20:17

Zeszyt Miłość.

Zeszyt z przym­rużeniem oka ;) 

Zeszyt Pensées
Myśli zebrane 

Zeszyt Piękności :-) 

Zeszyt Myśli ... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tochybasen

Użytkownicy
T U V
Aktywność

dzisiaj, 17:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 17:43yestem sko­men­to­wał tek­st Czasem mu­simy siebie od­puścić, [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Największą po­mocą od Bo­ga [...]

dzisiaj, 17:35yestem sko­men­to­wał tek­st Kupujemy dużo niepot­rzeb­nych rzeczy, [...]

dzisiaj, 17:32yestem sko­men­to­wał tek­st Wymieszałam żal z bólem, wy­mie­szałam [...]

dzisiaj, 17:31yestem sko­men­to­wał tek­st Spokój jest dla tych, [...]

dzisiaj, 17:27yestem sko­men­to­wał tek­st Kino - film po­winien [...]

dzisiaj, 17:24yestem sko­men­to­wał tek­st W do­mu bez książek [...]

dzisiaj, 17:20yestem sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 17:19yestem sko­men­to­wał tek­st Będąc dziec­kiem wie­rzysz, że [...]