wszystko zrobiłam aby zapomnieć [...] – jesienna mgła – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest jesienna mgła.

wszystko

wszys­tko zro­biłam
aby za­pom­nieć
uciekłam od wspom­nień
spa­liłam sta­re fo­tog­ra­fie
zniszczyłam sta­re pa­miętni­ki
i to - wszys­tko - co przy­pomi­nało mi 
POLSKĘ
nie pa­miętałam o jed­nej rzeczy
SERCU
żyje za oceanem
za ty­siąca­mi mil
bi­je
cze­ka cier­pli­wie na powrót ciała
aż na reszcie us­chnie
jak liść je­sien­ny
obi­ty wiat­rem i deszczem

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 kwietnia 2017, 12:09
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jesienna mgła

Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 23:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Zawsze będę przy to­bie

dzisiaj, 23:05Cris sko­men­to­wał tek­st Zanim odejdę stąd , [...]

dzisiaj, 23:00Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 22:59Cris sko­men­to­wał tek­st Czy na ''cy­taty'' do­tarł [...]

dzisiaj, 22:57Cris sko­men­to­wał tek­st By poczuć myśli, [...]

dzisiaj, 22:56Cris sko­men­to­wał tek­st jesienne niebo już od­le­ciały pta­ki po­wiało [...]

dzisiaj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

dzisiaj, 22:52Cris sko­men­to­wał tek­st Most Życia pot­rze­buje ko­lej­nej [...]

dzisiaj, 22:47WolnyHuman do­dał no­wy tek­st I codzien­nie rzu­camy te [...]