Tekst nie został dodany jeszcze do żadnego zeszytu.
 11 lipca 2019 roku, godz. 14:40

Wszystko ma znaczenie. Co mówimy, w jaki sposób, jaki nastrój nam towarzysz, jakiego rodzaju emocje są w nas skumulowane, jakie obrazy podsyła obraz, w jakiej iluzji żyjemy, jaką rzeczywistość widzimy. Wszystko ma znaczenie, bo jest rodzajem metafizycznej komunikacji, która często dzieje się poza nami, w obcym języku, którego nie rozumiemy, zbyt mocno ograniczenia przez własny umysł oraz wyobrażenia. Ograniczeni przez nawyki i przywiązanie do pewnych modeli i schematów. Można to zrozumieć w momencie, gdy człowiek nauczy się ciszy i spokoju, cierpliwie czekać na myśli, umieć spojrzeć na ich długie sploty, nie tylko małe, niewielkie impulsy, których chętnie ulega, bez krzty refleksji.