Wszyscy uśmiechają się w [...] – Olivia Goldsmith – zeszyty

W obecnej chwili w 66 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Olivia Goldsmith.

Wszys­cy uśmie­chają się w tym sa­mym języ­ku. Tyl­ko uśmiech jest jed­na­kowy na całym świecie. Możesz się uśmie­chnąć po an­giel­sku, a będzie to znaczyło dokład­nie to sa­mo w Taj­landii.

cytat dnia z 29 czerwca 2010 roku
zebrał 196 fiszek

Zeszyt Ktoś powiedział... 

Zeszyt pozytywne
pozytywne 

Zeszyt Ulubione
Cytaty 

Zeszyt my minds.
all over my head. 

Zeszyt Ak 

Zeszyt 99problems.
Myśli, cy­taty, wiersze 

Zeszyt inspiracje
te najlepsze.. 

Zeszyt pop­rostu mądrość :)
mądre myśli 

Zeszyt Ulubione
Wszys­tkie co wpadły głębo­ko do serca. 

Zeszyt Kafoleonardozja
Myśli z różnych dzie­dzin życia. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]