Wszyscy mężczyźni są tacy [...] – Marilyn Monroe – zeszyty

W obecnej chwili w 101 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Marilyn Monroe.

Wszys­cy mężczyźni są ta­cy sa­mi, mają tyl­ko różne twarze, żeby można było ich roz­poznać.

cytat dnia z 30 maja 2012 roku
zebrał 142 fiszki

Zeszyt przemyślenia
 nie inaczej.... 

Zeszyt cytaciki
ymm wszys­tko ;* 

Zeszyt raz
,,,,,,,,,,,,,, 

Zeszyt ...
365... 

Zeszyt "Złote myśli"
Miej siłę, by żyć! 

Zeszyt Najpiękniejsze
Zbiór naj­piękniej­szych cytatów. 

Zeszyt Cy­taty z prawdą w słowie
Cytaty 

Zeszyt Myśli najlepszych
za­korze­niona twórczość 

Zeszyt Slowakie
Ta­kie, siakie, owakie.. 

Zeszyt wierzę że...
... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 11:52szpiek sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 11:49kati75 sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

dzisiaj, 11:32kati75 sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

dzisiaj, 11:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 11:20kati75 do­dał no­wy tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 10:31szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:04piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 09:13RozaR sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza