Wśród moich ludzi widziałem [...] – Antoine de Saint-Exupéry – zeszyty

W obecnej chwili w 9 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Antoine de Saint-Exupéry.

Wśród moich ludzi widziałem także dzieci zag­rożone śmier­cią [...]. Bo zdarza się, że Bóg, po­dob­ny do żni­wia­rza, ści­na kwiaty wmie­sza­ne w jęczmień.

cytat
zebrał 9 fiszek

Zeszyt zamy
cyt 

Zeszyt ciekawe 

Zeszyt Najlepsze.
*_* 

Zeszyt Ulubione
Tek­sty, które są w ja­kiś sposób mi bliskie 

Zeszyt Cytaty
nu... cy­taty ;) 

Zeszyt Ku pokrzepieniu..
.. i si­le na ko­lej­ny dzień. 

Zeszyt Cy­taty książko­we, czyli...
...to, co w li­tera­turze naj­piękniej­sze :) 

Zeszyt Zeszyt myśli i głupot 

Zeszyt Mądrości
Różne mądre cytaty 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 10:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:33marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 10:18ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 10:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:11ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 09:53marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]