[...] w rzeczywistości nie [...] – Anthony de Mello – zeszyty

W obecnej chwili w 15 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Anthony de Mello.

[...] w rzeczy­wis­tości nie ma­my gdzie iść, bo tam, gdzie chcieli­byśmy być, już jes­teśmy. Ja­pończy­cy bar­dzo ład­nie dają te­mu wy­raz w po­wie­dze­niu: „W dniu, w którym za­nie­chasz podróży, dot­rzesz do ce­lu”.

cytat dnia z 16 marca 2013 roku
zebrał 20 fiszek

Zeszyt Cy­taty długie
Cy­taty długie 

Zeszyt Love
Faj­ne cy­taty o miłości. 

Zeszyt cytaty
lubie 

Zeszyt Zeszyt Bolaszkowej
ulu­bione cy­taty i myśli 

Zeszyt Temoje
'- 

Zeszyt nn
Ulubione 

Zeszyt Inni 

Zeszyt Cytaty
Wszys­tkie piękne, mądre, pok­rze­paące oraz po pros­tu za­padające w ser­cu cytaty^^ 

Zeszyt Oryginalne
co­kol­wiek to znaczy... 

Zeszyt różne 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zdanie, ono po­win­no być [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

dzisiaj, 00:34yestem sko­men­to­wał tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 17:39Kedar do­dał no­wy tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 16:37asiunka89 do­dał no­wy tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

wczoraj, 16:14Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Krążek

wczoraj, 14:27cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 14:13cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 11:59cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]