[...] w rzeczywistości nie [...] – Anthony de Mello – zeszyty

W obecnej chwili w 15 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Anthony de Mello.

[...] w rzeczy­wis­tości nie ma­my gdzie iść, bo tam, gdzie chcieli­byśmy być, już jes­teśmy. Ja­pończy­cy bar­dzo ład­nie dają te­mu wy­raz w po­wie­dze­niu: „W dniu, w którym za­nie­chasz podróży, dot­rzesz do ce­lu”.

cytat dnia z 16 marca 2013 roku
zebrał 20 fiszek

Zeszyt Cy­taty długie
Cy­taty długie 

Zeszyt Love
Faj­ne cy­taty o miłości. 

Zeszyt cytaty
lubie 

Zeszyt Zeszyt Bolaszkowej
ulu­bione cy­taty i myśli 

Zeszyt Temoje
'- 

Zeszyt nn
Ulubione 

Zeszyt Inni 

Zeszyt Cytaty
Wszys­tkie piękne, mądre, pok­rze­paące oraz po pros­tu za­padające w ser­cu cytaty^^ 

Zeszyt Oryginalne
co­kol­wiek to znaczy... 

Zeszyt różne 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 16:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:45Gaia sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:32szpiek do­dał no­wy tek­st Wiersze ba­dam no­sem nad [...]

dzisiaj, 14:31Gaia sko­men­to­wał tek­st INTER - Stre­fa za­fik­so­wana

dzisiaj, 14:23Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:20Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 14:18szpiek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:13Gaia do­dał no­wy tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 13:02truman do­dał no­wy tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 12:50Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]