Wracam do domu po [...] – osobliwy – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest osobliwy.

Paranormalnie

Wra­cam do do­mu po ciężkim dniu nic-nie-ro­bienia. Ona wys­ka­kuje z wiel­kiej do­niczki jak Fi­lip z konopiami:
- Zro­biłam to! - próbu­je krzyczeć tym swoim, niesa­mowi­cie iry­tującym, pis­kli­wym głosikiem.
- Co zrobiłaś?
- To! - uśmie­cha się dur­nie jak­by za chwilę miała mnie ug­ryźć. - Po­pełni­lam... ją!
- Ją? Możesz jaśniej?
- Po­pełniłam... - ro­bi pauzę, w jej mniema­niu, efek­towną - ...Fraszkę!
- Zno­wu? Gdy­byś mnie ob­chodziła, zaczął bym się o ciebie martwić.
Ona zaczy­na biegać po po­koju w kółko, wokół stołu, wodzi po nim prawą dłonią po­pis­kując te bred­nie o fraszkach:
- Zno­wu ją po­pełniłam! Tak! Tak!
- Chcesz ciastko?
- Nie. Spa­daj. - Zat­rzy­muje się, mar­szczy ghroźnie bhrwi. A po­tem zno­wu zaczy­na biegać wokół stołu we­soło po­pis­kując: - Spa­daj! Spadaj!
- Nie chcesz to nie. Idę spać. Dob­ra­noc. - Wchodzę do sza­fy i za­sypiam na wie­sza­ku. A w za­sadzie na wiesz-ja­ku. Bo ja zaw­sze wiem jak. Ona za to pisze fraszki. Dob­ra­na z nas pa­ra. Ta­ka pa­ranor­malna pa­ra.

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 11 lutego 2019, 22:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:16yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Islam re­ligia po­koju

wczoraj, 23:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st aby po­zos­tać sobą mu­sisz [...]

wczoraj, 21:34Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz w coś [...]

wczoraj, 21:30Cropka sko­men­to­wał tek­st Prawda ja­wi się, gdy [...]