W przedsionku kościoła, na [...] – Jadzia_poem – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Jadzia_poem.

Agatka i Staś

W przed­sion­ku kościoła, na chórze i w nawach,
Na­jin­tensyw­niej zaś przed ołtarzem,
Czuć dziś tam było Waszej Miłości
Obec­ność szczerą - tak to jest Razem.
Ra­zem w uśmie­chach, ra­dościach, psotach.
Przy łzach, upad­kach, burzli­wych kłótniach.
Ra­zem być - ważne.
To piękna cnota.
Gdy Miłość pachnie jak dzi­siaj Wasza.
Można wszys­tko.

wiersz • 25 lipca 2016, 21:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jadzia_poem

Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 08:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st Póki każdy z nas [...]

dzisiaj, 08:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st możesz być kim­kolwiek zechcesz [...]

dzisiaj, 08:02danioł do­dał no­wy tek­st możesz być kim­kolwiek zechcesz [...]

dzisiaj, 07:55róż li­la sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 07:38fyrfle do­dał no­wy tek­st GDY ŻYCIEPIĘKNEM - Powrót [...]

dzisiaj, 02:38szmit do­dał no­wy tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 01:15NewPerson do­dał no­wy tek­st Utknęłam Między jawą A snem Wspom­nienia i [...]

wczoraj, 23:33Yankes sko­men­to­wał tek­st Dobro ludzi jest ważniej­sze [...]

wczoraj, 23:27Trzykropek do­dał no­wy tek­st Ku pa­mięci Sta­nisława z [...]