W pisaniu wyobraźnia jest [...] – c21h23no5enazet – zeszyty

W obecnej chwili w 4 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest c21h23no5enazet.

W pi­saniu wyob­raźnia jest niezbędna, ale ubiera ją war­sztat. Na­ga jest niema.


Mag­da­lena Świer­czek

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 6 stycznia 2015, 17:35

Zeszyt No taak...
coś w tym jest. 

Zeszyt Dobre...
cza­sami z dru­gim dnem. 

Zeszyt który słowa­mi uderza pros­to w mo­je serce.
Po­karm dla duszy. 

Zeszyt Praw­dy życia.
Te ciekawe. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 20:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st księżniczka

dzisiaj, 19:51har.monic do­dał no­wy tek­st na wagę z błota

dzisiaj, 18:58har.monic sko­men­to­wał tek­st szukamy wzorów a być może [...]

dzisiaj, 18:54MyArczi sko­men­to­wał tek­st szukamy wzorów a być może [...]

dzisiaj, 17:46har.monic do­dał no­wy tek­st op ty­ka

dzisiaj, 17:21har.monic do­dał no­wy tek­st szukamy wzorów a być może [...]

dzisiaj, 17:14har.monic do­dał no­wy tek­st księżniczka