W pisaniu wyobraźnia jest [...] – c21h23no5enazet – zeszyty

W obecnej chwili w 4 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest c21h23no5enazet.

W pi­saniu wyob­raźnia jest niezbędna, ale ubiera ją war­sztat. Na­ga jest niema.


Mag­da­lena Świer­czek

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 6 stycznia 2015, 17:35

Zeszyt No taak...
coś w tym jest. 

Zeszyt Dobre...
cza­sami z dru­gim dnem. 

Zeszyt który słowa­mi uderza pros­to w mo­je serce.
Po­karm dla duszy. 

Zeszyt Praw­dy życia.
Te ciekawe. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
B C D
Aktywność

wczoraj, 23:56Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:55Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:30Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:23Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tischnerowska myśl

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Świado­mie czy nie, [...]

wczoraj, 22:42LiaMort sko­men­to­wał tek­st Zasadziłam się w so­bie, [...]

wczoraj, 22:40adamantine wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 22:38adamantine wy­powie­dział się w wątku Najlepsze pol­skie fil­my ? 

wczoraj, 22:29adamantine wy­powie­dział się w wątku Czat