Tekst nie został dodany jeszcze do żadnego zeszytu.
 11 maja 2019 roku, godz. 22:11  2,6°C

wol­ność słowa ja­wi się tym, że mil­cząc jes­teś bardziej słyszany