Wolałabym być zawsze szczęśliwa [...] – sardon – zeszyty

W obecnej chwili w 16 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest sardon.

Wo­lałabym być zaw­sze szczęśli­wa niż zaw­sze mieć rację.

myśl
zebrała 72 fiszki • 31 stycznia 2014, 05:52

Zeszyt Sandra
Sar­don-mo­je, czer­wiec 2013- marzec2014 

Zeszyt Wzruszające
Zeszyt wzruszeń 

Zeszyt Skar­by słów.
Słowa in­nych, które do mnie przemawiają. 

Zeszyt brak mi słów
po­nad­prze­ciętnie genialne... 

Zeszyt pros­to z serca
myśli i aforyzmy 

Zeszyt Myśli.
Każda myśl ma swoją wartość. 

Zeszyt Z życia wzięte
Sny, marze­nia, życie 

Zeszyt Życie
pros­te i pokręcone 

Zeszyt NA­TURA I CHARAKTER
OG­RO­DY SŁOWA 

Zeszyt ważne
myśli 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Zakamarki serca

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga

wczoraj, 22:58Ta,heh do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, [...]

wczoraj, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń