Wiesz po co są [...] – Uciekinierkaa – zeszyty

W obecnej chwili w 6 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Uciekinierkaa.

Wiesz po co są gwiaz­dy na niebie ? By na­wet człowiek bied­ny poczuł się bo­gaty...

aforyzm
zebrał 22 fiszki • 21 czerwca 2013, 18:03

Zeszyt Bezbłędna prawda
 : )) 

Zeszyt Moje 

Zeszyt Myśli
war­te przy­pom­nienia ;-) 

Zeszyt Myśli
Od­dech duszy. 

Zeszyt Ma­gia w moich oczach
(...) 

Zeszyt Ciekawe
war­te przeczy­tania jeszcze raz i jeszcze raz :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Aktywność

dzisiaj, 14:59zofija do­dał no­wy tek­st o co u grzy­ba [...]

dzisiaj, 14:47zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

dzisiaj, 14:33zofija sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 13:57Gaia sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 12:41zofija sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 12:40zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy dziec­ko ma za [...]

dzisiaj, 11:24Badylek sko­men­to­wał tek­st Kiedy dziec­ko ma za [...]

dzisiaj, 11:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

dzisiaj, 11:00Badylek sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]