12 sierpnia 2010 roku, godz. 15:33  29,7°C

Wierz w Boga,
ale samochód zamykaj.