12 sierpnia 2010 roku, godz. 15:33

Wierz w Boga,
ale samochód zamykaj.