12 lipca 2019 roku, godz. 10:37

Wiele w życiu przeszłam, został odcisk na sercu.