12 czerwca 2019 roku, godz. 9:24

Wielcy ludzie pozostawiają po sobie w świecie pustkę, mali tylko spadki.