Wiedza jest wtedy, gdy [...] – Dorota Terakowska – zeszyty

W obecnej chwili w 83 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Dorota Terakowska.

Wie­dza jest wte­dy, gdy o czymś nie tyl­ko wiesz, lecz możesz to zo­baczyć, opi­sać, zde­finiować, a na­wet dot­knąć. A wiara, gdy nie widzisz, nie zo­baczysz, nie dot­kniesz, a mi­mo to jes­teś pe­wien, że jest.

cytat dnia z 13 października 2010 roku
zebrał 155 fiszek

Zeszyt III. Użyj ja­ko cytatu
to co mi się spodobało 

Zeszyt Za­bieram do siebie
... 

Zeszyt cytaty
cieka­we, we­sole na da­na chwile 

Zeszyt Ulu­bione. ♥
Zbiór moich ulu­bionych cytatów. 

Zeszyt Refleksyjnie 

Zeszyt ***
*** 

Zeszyt Piękne Cytaty
Ulu­bione cy­taty wyb­ra­nych autorów 

Zeszyt Wskazówki
Życiowe wskazówki, który­mi po­win­no kiero­wać się w życiu. 

Zeszyt W do­mu mo­jej duszy
Dla myśli, które we mnie zamieszkały. 

Zeszyt Mo­ja wyobraźnia.
Mo­ja wyobraźnia. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:23carolyna sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 12:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy mężczyz­na ukłuje się [...]

dzisiaj, 12:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 12:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kiedy mężczyz­na ukłuje się [...]

dzisiaj, 12:14cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 10:45cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 09:54cyt.adela do­dał no­wy tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 09:28cyt.adela do­dał no­wy tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 08:56carolyna do­dał no­wy tek­st S*********o

dzisiaj, 08:55piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci