więc cicho zamknijmy te drzwi za [...] – Adamo70 – zeszyty

W obecnej chwili w 5 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Adamo70.

zapomnienie

więc cicho
zam­knij­my te drzwi
za ni­mi
tyl­ko mrok
nie py­taj
jak było gdy ...
to za nami
za drzwiami
z których klucz
rzu­cimy do rzeki
by nie ot­warł ich już
nikt ...

wiersz
zebrał 19 fiszek • 16 września 2014, 21:13

Zeszyt wiersze 

Zeszyt życie
da­je i bierze 

Zeszyt Zapłaka­ne niebo
(...) Ale też tak jak nie ma ra­dości bez smut­ku i praw­dy bez kłam­stwa, też nie is­tnieje dos­ko­nałość bez ska­zy.
~Do­rota Terakowska 

Zeszyt wiersze
przy­ciągnęło i wchłonęło mnie całą 

Zeszyt wiersze
wyjątkowe 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Okterka

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 20:09Vergil sko­men­to­wał tek­st Jesień

dzisiaj, 20:01Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:59Cambel sko­men­to­wał tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

dzisiaj, 19:59Vergil sko­men­to­wał tek­st (no) exit

dzisiaj, 19:55Badylek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 19:46Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:44Vergil sko­men­to­wał tek­st To tyl­ko słowa

dzisiaj, 19:42Vergil sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety

dzisiaj, 17:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 17:10yestem sko­men­to­wał tek­st Dzień zły łzy