29 marca 2019 roku, godz. 19:34
 Tekst dnia 12 czerwca 2019 roku

Wiążemy się z tym co stanęło na
naszej drodze, nie z tym co dalekie.