Wesołych świąt mówi Mikołaj ale sam [...] – marka – zeszyty

W obecnej chwili w 4 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest marka.

Tonązy w zapachu po przeszłości z alkoholu

We­sołych świąt
mówi Mikołaj
ale sam za poręczą mos­tu stoi
i chce skoczyć mętnej rzece
w zroz­paczo­ne oczy

Jeszcze pa­li ner­wo­wo papierosa
i przy­pomi­na so­bie dzieciństwo
nie pochodzi z północy
a tu mówi­li mu - "sukinsynu"

Jeszcze wy­pali jednego
i obojętnością zszy­ty
skończy w kaftanie
- jak zwykły święty - 
na psychiatrycznym

(Ko­lej­ne święta za rok
z pew­nością zak­witną nadzieje
ktoś zat­rzaśnie dębo­wa drzwi
przed zroz­paczo­nym człowiekiem)

wiersz
zebrał 17 fiszek • 1 lipca 2013, 11:18

Zeszyt Költészet
tęcza i deszcz 

Zeszyt Myśli dla mnie zauważalne 

Zeszyt Ut­wo­ry wybrane
Poezja 

Zeszyt Markowe
in­dy­widual­ny dla niepo­mier­nych w war­tości wierszy. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Papużka

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 06:56cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Na ka­wie to przy [...]

dzisiaj, 06:55cyt.adela sko­men­to­wał tek­st SYZYFOWIE

dzisiaj, 06:52fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te trze­cie

dzisiaj, 06:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tyle w nas po­mady, [...]

dzisiaj, 06:44cyt.adela sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:36zofija sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:24zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 06:17zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli pot­ra­fisz kochać bez [...]

dzisiaj, 06:09danioł sko­men­to­wał tek­st Drogi równo­ległe mogą być [...]

dzisiaj, 06:00piórem2 do­dał no­wy tek­st Tyle w nas po­mady, [...]