Wczoraj przed snem długo [...] – iceflowers – zeszyty

W obecnej chwili w 7 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest iceflowers.

Wczo­raj przed snem długo o To­bie myślałam. Tak bar­dzo chciałam się do Ciebie jeszcze raz przy­tulić, posłuchać Two­jego ma­rudze­nia, które kiedyś mnie tak bar­dzo de­ner­wo­wało, pokłócić się o jakąś błahos­tkę. Byłam prze­kona­na, że to się nig­dy już nie zdarzy, jed­nak przyszedłeś do mnie we śnie, uśmie­chnąłeś tak jak zaw­sze i przytuliłeś.

Tak bar­dzo mi Ciebie bra­kuje Dziad­ku, ale wiem, że tam na górze jest Ci dob­rze i na­de mną czu­wasz.

myśl
zebrała 69 fiszek • 31 sierpnia 2010, 21:33

Zeszyt brudnopis.
brudopis. 

Zeszyt nowy
.,. 

Zeszyt 70
No­we 18-03-2012 

Zeszyt Ulubione 

Zeszyt Pensées
Myśli zebrane 

Zeszyt Inspirujące 

Zeszyt naj­lep­sze !
... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 02:19Lila. sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 02:14Lila. sko­men­to­wał tek­st Rzecz w tym

dzisiaj, 01:37MyArczi sko­men­to­wał tek­st biedny człowiek dzieli się bo­gaty jest [...]

dzisiaj, 01:02MyArczi sko­men­to­wał tek­st zm(ę)oczona tra­wa

dzisiaj, 00:59MyArczi sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 00:39ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:38ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 00:35ODIUM sko­men­to­wał tek­st Nic nie wiesz o [...]

dzisiaj, 00:34ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]