Wczoraj przed snem długo [...] – iceflowers – zeszyty

W obecnej chwili w 7 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest iceflowers.

Wczo­raj przed snem długo o To­bie myślałam. Tak bar­dzo chciałam się do Ciebie jeszcze raz przy­tulić, posłuchać Two­jego ma­rudze­nia, które kiedyś mnie tak bar­dzo de­ner­wo­wało, pokłócić się o jakąś błahos­tkę. Byłam prze­kona­na, że to się nig­dy już nie zdarzy, jed­nak przyszedłeś do mnie we śnie, uśmie­chnąłeś tak jak zaw­sze i przytuliłeś.

Tak bar­dzo mi Ciebie bra­kuje Dziad­ku, ale wiem, że tam na górze jest Ci dob­rze i na­de mną czu­wasz.

myśl
zebrała 69 fiszek • 31 sierpnia 2010, 21:33

Zeszyt brudnopis.
brudopis. 

Zeszyt nowy
.,. 

Zeszyt 70
No­we 18-03-2012 

Zeszyt Ulubione 

Zeszyt Pensées
Myśli zebrane 

Zeszyt Inspirujące 

Zeszyt naj­lep­sze !
... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 17:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

dzisiaj, 16:46marka do­dał no­wy tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 16:06lajajaj do­dał no­wy tek­st Nauczyłam się śmiać Odejdź [...]

dzisiaj, 14:31wonderful348 do­dał no­wy tek­st Chy­ba coś go po­kuło [...]

dzisiaj, 14:15Spruta sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:51Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:50Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

dzisiaj, 13:49Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:47Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:40Afcia sko­men­to­wał tek­st inny swiat