Uważamy, iż jesteśmy dorośli, [...] – cyt.adela – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest cyt.adela.

Uważamy, iż jes­teśmy do­rośli, wciąż wyz­nając, bez cienia wsty­du, wiarę w miłość, be­zin­te­resowną dob­roć i szlachet­ność dru­giego człowieka. Tym, co różni nas od dzieci wierzących w is­tnienie Święte­go Mi­kołaja, jest je­dynie kom­pro­mitujący nas ba­gaż doświad­czeń... obtłuczo­ne tyłki i opuchnięte po­wieki.

Ame­lia

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 grudnia 2018, 09:03

Zeszyt Naj­lep­sze komentarze
Tek­sty z dobrą opi­nią, nieko­nie­cznie pozytywną 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 00:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zdanie, ono po­win­no być [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

dzisiaj, 00:34yestem sko­men­to­wał tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 17:39Kedar do­dał no­wy tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 16:37asiunka89 do­dał no­wy tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

wczoraj, 16:14Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Krążek

wczoraj, 14:27cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 14:13cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 11:59cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]