śniłem że w mokotowskiej [...] – truman – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest truman.

ustępowanie

śniłem że w mo­kotow­skiej klinice
umarło os­tatnie pow­stańcze dziecko
i nic - nie roz­legła się syrena
nagłówki ga­zet nie stanęły na baczność
po­lity­cy dys­ku­towa­li czy zmarło w wolnym
niewol­nym kraju
his­to­rycy czy wal­czyło a może tylko
do­nosiło amunicję
czy z ru­mowis­ka wy­niósł je akowiec
czy berlingowiec

dys­kusje te 
nie ob­chodziły młode­go pokolenia
w na­wale młodości po­gubiło się już
które z nich jest tak nap­rawdę młode
pokręciło głową - przeszło dalej
dys­kusje te 
nie ob­chodziły sta­rego pokolenia
w na­wale młodości - nie odróżniało spraw nowych
od nowszych

w każdą ko­lejną rocznicę
pow­szechnie uważano że kto­kol­wiek
jeszcze żyje

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 lipca 2019, 00:01
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 20:08ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 20:05ODIUM sko­men­to­wał tek­st W Bra­koczy­nowie mie­szka wielosłowie.  

dzisiaj, 20:05Adnachiel sko­men­to­wał tek­st pi...olę nie piję ucze­ni ame­rykańscy od­kry­li że [...]

dzisiaj, 20:04gildia sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni mają co­raz większe [...]

dzisiaj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:56tallea sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 19:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:55gildia do­dał no­wy tek­st joker