umarły czas za oknem szary [...] – Adamo70 – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Adamo70.

świt

umarły czas
za ok­nem sza­ry
mętny świat

z oddali
dziec­ka płacz
cicha skarga
bez słów

przez ulicę
prze­biegł kot
czar­ne memento
niczym duch
bezszelestnie

za­pach deszczu
(w no­cy padało)
zmie­sza­nego z pyłem
i kiep­skiej kawy
codzien­na mieszanka

cisza
dziec­ko umilkło
za­mykam drzwi
ko­lej­nej nocy
wspom­nień

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 marca 2017, 15:46

Zeszyt to co w duszy gra
Cza­sem trze­ba pop­rostu zat­rzasnąć drzwi do świata, zam­knąć oczy, wyłączyć uszy, dać się zacza­rować ciszy. Żeby nie dać się zak­rzyczeć, żeby nie dac się zwariować. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czarna mamba

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]