Ukradłeś mi serce. Gdzieś schowałeś [...] – maria_anna – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest maria_anna.

* * *

Uk­radłeś mi serce.
Gdzieś scho­wałeś u siebie w mieście.
Nie byłam tam nig­dy, na­wet nie wiem gdzie szukać.

Tęsknie, wiesz?
Wciąż, tak bar­dzo jak tych kil­ka miesięcy temu.
Miałeś racje…

Mówiłeś, że sto ra­zy bar­dziej będę cier­pieć po tym jak
Cię stracę.
Nie wiem, ile to jest sto ra­zy, wiem, że lek­ko nie jest.

Cza­sem, jak za­mykam oczy, widzę Two­je, zielo­ne.
Błyszczą się wśród tych cud­nych rzęs,
Które kiedyś całowałam, po Two­jej pra­wej stronie.

Mam ty­le obaw!!
Nie wiem, co się z Tobą dzieje – gdzie jes­teś, co robisz.
Nie wiem, czy z kimś Jes­teś, chciałabym, żebyś był szczęśliwy.

Może wte­dy by mi ulżyło, nie pot­ra­fię o To­bie zapomnieć.
I tak jak mój me­dalik wi­si na mo­jej szyi tak Ty będziesz ze mną.
Nig­dy go nie zdjęłam, ale to wiesz.

Ufam tyl­ko Bo­gu, że tak jak poz­wo­lił nam się spotkać
Tak poz­wo­li i w niebie. I zno­wu rzucę Ci się na szyję i krzyknę:
„ Two­je imię i nie wierzę, nie wierzę!! ”

Może… gdy­bym była mądrzej­sza byłoby inaczej.
Ale wte­dy nie prze­konałabym się, czym jest praw­dzi­wa miłość…

dziennik
zebrał 16 fiszek • 5 maja 2013, 02:02
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 02:19Lila. sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 02:14Lila. sko­men­to­wał tek­st Rzecz w tym

dzisiaj, 01:37MyArczi sko­men­to­wał tek­st biedny człowiek dzieli się bo­gaty jest [...]

dzisiaj, 01:02MyArczi sko­men­to­wał tek­st zm(ę)oczona tra­wa

dzisiaj, 00:59MyArczi sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 00:39ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:38ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 00:35ODIUM sko­men­to­wał tek­st Nic nie wiesz o [...]

dzisiaj, 00:34ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]