Trzymam poziom, by utrzymać [...] – LiaMort – zeszyty

W obecnej chwili w 5 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest LiaMort.

Trzy­mam po­ziom, by ut­rzy­mać się w pionie.

myśl
zebrała 17 fiszek • 24 października 2014, 07:26

Zeszyt życiowe
życiowe myśli 

Zeszyt Myśli dla mnie zauważalne 

Zeszyt ,, mej wo­li miłe ,,
Cy­tu­je mnie ułożony al­fa­bet życia... 

Zeszyt Wyróżniające się...
do przemyślenia 

Zeszyt Ut­wo­ry wybrane
Poezja 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]