Tragedia jednego człowieka nie [...] – fagaz – zeszyty

W obecnej chwili w 28 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fagaz.

Tra­gedia jed­ne­go człowieka nie zat­rzy­ma całego świata,
chy­ba że to je­go świat.

aforyzm dnia z 12 stycznia 2011 roku
zebrał 168 fiszek • 2 października 2010, 21:18

Zeszyt In­spi­rujące cytaty
... 

Zeszyt Przy­pom­nij mi, że..
... 

Zeszyt Naj­lep­sze myśli 

Zeszyt pięknie, o najpiękniejszym. 

Zeszyt WooW 

Zeszyt Nig­dy Cie nie zapomę. 

Zeszyt ty­tuł zeszytu 

Zeszyt Wszys­tko co się tyczy zas­ra­nej rzeczywistości. 

Zeszyt warte
wszystkiego 

Zeszyt unhappiness 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kasioolek91

Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 20:24Badylek sko­men­to­wał tek­st W ciem­ności umysłu skry­wany [...]

dzisiaj, 20:20Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:09Vergil sko­men­to­wał tek­st Jesień

dzisiaj, 20:01Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:59Cambel sko­men­to­wał tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

dzisiaj, 19:59Vergil sko­men­to­wał tek­st (no) exit

dzisiaj, 19:55Badylek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 19:46Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:44Vergil sko­men­to­wał tek­st To tyl­ko słowa

dzisiaj, 19:42Vergil sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety