To, że stoisz nie [...] – sardon – zeszyty

W obecnej chwili w 9 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest sardon.

To, że stoisz nie znaczy, że nie upad­niesz.

myśl
zebrała 40 fiszek • 24 listopada 2013, 00:36

Zeszyt Sandra
Sar­don-mo­je, czer­wiec 2013- marzec2014 

Zeszyt mądre
i ciekawe 

Zeszyt był so­bie człowiek
życie 

Zeszyt Myśli
dające do myśle­nia i do odczucia. 

Zeszyt War­te zapamiętania.
Bo pa­mięć nie zaw­sze trwałą bywa. 

Zeszyt Motywacja.
Myśli, które mnie w ja­kiś sposób motywują. 

Zeszyt Życie
pros­te i pokręcone 

Zeszyt malika
to co cy­towa­ne i z ser­cem pisane 

Zeszyt ulubione
:D 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zubrowaa

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.