To, że stoisz nie [...] – sardon – zeszyty

W obecnej chwili w 9 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest sardon.

To, że stoisz nie znaczy, że nie upad­niesz.

myśl
zebrała 40 fiszek • 24 listopada 2013, 00:36

Zeszyt Sandra
Sar­don-mo­je, czer­wiec 2013- marzec2014 

Zeszyt mądre
i ciekawe 

Zeszyt był so­bie człowiek
życie 

Zeszyt Myśli
dające do myśle­nia i do odczucia. 

Zeszyt War­te zapamiętania.
Bo pa­mięć nie zaw­sze trwałą bywa. 

Zeszyt Motywacja.
Myśli, które mnie w ja­kiś sposób motywują. 

Zeszyt Życie
pros­te i pokręcone 

Zeszyt malika
to co cy­towa­ne i z ser­cem pisane 

Zeszyt ulubione
:D 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zubrowaa

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga

wczoraj, 22:58Ta,heh do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, [...]

wczoraj, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń