„To prawda, mam ciało [...] – Akte – zeszyty

W obecnej chwili w 12 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Akte.

Ciało

„To praw­da, mam ciało
i nie pot­ra­fię od niego uciec”
A. Sextonwchodzę w siebie, gdzie czekam,
uni­kam lub skąd ciągle uciekam

przed bra­kiem imienia, spot­ka­niem
z dłońmi i kształtem za bar­dzo ludzkim.

wchodzę w sen z ka­wałkiem skóry
nie wiedząc jak się to ro­bi, po czymś
co przy­pomi­nało mnie.

wiersz dnia z 12 września 2017 roku
zebrał 36 fiszek • 17 lutego 2014, 19:34

Zeszyt optimum
gra­tias ago... 

Zeszyt Piękne 

Zeszyt proste
... 

Zeszyt Życie
ja ty i kąt ;) 

Zeszyt Z wier­szem na ty
czys­ta poezja 

Zeszyt wierszownia
wzrusza 

Zeszyt nośnik duszy
poetycko 

Zeszyt życie
sa­mo się nie przeżyje 

Zeszyt wiersze
ser­ce mi zadrżało 

Zeszyt wiersze
przy­ciągnęło i wchłonęło mnie całą 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ciska

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]