To już byłby koniec [...] – Gabriel García Márquez – zeszyty

W obecnej chwili w 23 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Gabriel García Márquez.

To już byłby ko­niec te­go zas­ra­nego świata, gdy­by ludzie podróżowa­li pier­wszą klasą, a li­tera­tura wa­gonem ba­gażowym.

cytat dnia z 21 grudnia 2012 roku
zebrał 65 fiszek

Zeszyt Autorzy
Sław­ni autorzy, zna­ni ludzie 

Zeszyt Naj
:)) 

Zeszyt Spis rzeczy ulubionych
Zeszyt zakładam by gro­madzić naj­lep­sze tek­sty ja­kie tu znalazłam. 

Zeszyt Gab­riel Gar­cia Marquez
Miłość w cza­sach zarazy
Szarańcza
100 lat samotności 

Zeszyt Krótko, zwięźle i na temat
Naj­piękniej­sze myśli płynące z ser­ca, duszy i ciała... 

Zeszyt 1 

Zeszyt Eve­rything sucks/
Coś co w ja­kiś sposób przy­kuje moją nędzną uwage. 

Zeszyt luxfery...
pachnące kiedyś... 

Zeszyt w którym za­pisuję in­try­gujące mnie słowa.
Myśli, afo­ryz­my, wier­sze, opo­wiada­nia itp. 

Zeszyt Ulubione
ulu­bione cytaty 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]