To już byłby koniec [...] – Gabriel García Márquez – zeszyty

W obecnej chwili w 23 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Gabriel García Márquez.

To już byłby ko­niec te­go zas­ra­nego świata, gdy­by ludzie podróżowa­li pier­wszą klasą, a li­tera­tura wa­gonem ba­gażowym.

cytat dnia z 21 grudnia 2012 roku
zebrał 65 fiszek

Zeszyt Autorzy
Sław­ni autorzy, zna­ni ludzie 

Zeszyt Naj
:)) 

Zeszyt Spis rzeczy ulubionych
Zeszyt zakładam by gro­madzić naj­lep­sze tek­sty ja­kie tu znalazłam. 

Zeszyt Gab­riel Gar­cia Marquez
Miłość w cza­sach zarazy
Szarańcza
100 lat samotności 

Zeszyt Krótko, zwięźle i na temat
Naj­piękniej­sze myśli płynące z ser­ca, duszy i ciała... 

Zeszyt 1 

Zeszyt Eve­rything sucks/
Coś co w ja­kiś sposób przy­kuje moją nędzną uwage. 

Zeszyt luxfery...
pachnące kiedyś... 

Zeszyt w którym za­pisuję in­try­gujące mnie słowa.
Myśli, afo­ryz­my, wier­sze, opo­wiada­nia itp. 

Zeszyt Ulubione
ulu­bione cytaty 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Często górno­lot­ne myśli są [...]

dzisiaj, 08:38Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamiczne. Na­pięte. Pew­ne siebie. [...]