To jest trudne. Powtarzam [...] – strawberry. – zeszyty

W obecnej chwili w 5 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest strawberry..

To jest trud­ne. Pow­tarzam so­bie, że to już nie mój prob­lem, że Ty już nie jes­teś mój. Nie po­win­nam tak mówić, bo to brzmi tak, jak­byś kiedyś był mój. Ale prze­cież nig­dy nie byłeś i nig­dy nie będziesz. I może dla­tego jest tak trud­no. Bo nig­dy nie miałam szan­sy z Tobą być. A w końcu jes­teś moim ideałem. Jak mam żyć, bu­dować coś z kimś in­nym, kiedy wiem, że Ty gdzieś tam jes­teś? Ty - bos­ko cu­dow­ny dla mnie, a jed­nak nie dla mnie... Wo­lałabym myśleć, że ideałów nie ma, ale te­raz jest już za późno.

myśl
zebrała 28 fiszek • 21 kwietnia 2010, 19:30

Zeszyt Przy­pom­nij mi, że..
... 

Zeszyt Miłość 

Zeszyt cytaty. 

Zeszyt Smutne 

Zeszyt ulu­bione cytaty. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]

wczoraj, 23:18♥. Ska­lon A.M sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 23:16♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Miałam w życiu ta­ki [...]

wczoraj, 22:34Logos do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, będąc na ka­ruze­li [...]

wczoraj, 22:32marka do­dał no­wy tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

wczoraj, 22:28Moon G do­dał no­wy tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

wczoraj, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 22:06Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jak już po­wie­działeś 'a' [...]

wczoraj, 21:46Moon G sko­men­to­wał tek­st Cztery Fak­ty O Ciem­ności